Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

  • Ψαλίδα

    Η καταστροφή της άκρης της τρίχας με αποτέλεσμα να χωρίζεται κατά μήκος στα δύο και να δημιουργείται η εντύπωση ενός ανοιχτού ψαλιδιού.