Ποιες είναι οι εκλείψεις

10.09.2001
Οι εκλείψεις επηρεάζουν τη ζωή μας και διακρίνονται σε ηλιακές και σεληνιακές. Ας γνωρίσουμε τα είδη των εκλείψεων, τα θετικά και τους κινδύνους που μας επιφυλάσσουν.
Οι Εκλείψεις χωρίζονται σε Ηλιακές:

Ολική: όπου η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ηλίου.
Μερική: όπου η Σελήνη δεν καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ηλίου.
Ετήσια: μια ολική Έκλειψη, αν και η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να φτάσει το αποκορύφωμα της σκιάς της πάνω στην επιφάνεια της Γης. Επομένως η Σελήνη δεν κρύβει εντελώς τον Ήλιο κι έτσι ένας στενός δακτύλιος φωτός περιβάλλει τη σκοτεινή Νέα Σελήνη.
Ετήσια-Ολική: Ολική για ένα μέρος της τροχιάς του Ηλίου και Ετήσια για το υπόλοιπο.
Σπάνια Ετήσια: μια σπάνια Ετήσια Έκλειψη όπου η κεντρική γραμμή δεν αγγίζει την επιφάνεια της Γης.
Σπάνια Ολική: μια σπάνια Ολική Έκλειψη όπου η κεντρική γραμμή δεν αγγίζει την επιφάνεια της Γης.


και Σεληνιακές:

Ολική: όπου η Σελήνη βυθίζεται τελείως μέσα στη σκιά.
Μερική: όπου η Σελήνη εισέρχεται στη σκιά χωρίς να βυθίζεται τελείως σ΄ αυτή.
Κατά Προσέγγιση: είναι έκλειψη παρασκιάς, όπου η Σελήνη εισέρχεται μόνο στην παρασκιά της Γης.

(Lexitel)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ