Είναι επίσημο: Ο Γιώργος Κιμούλης πρόεδρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

28.02.2017
Η πληροφορία είχε διαρρεύσει εδώ και αρκετό καιρό και τώρα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για να την επιβεβαιώσει.

O ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης είναι ο πρόεδρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος που παραδόθηκε πριν μερικές ημέρες στο ελληνικό δημόσιο.

Όπως αναφέρεται πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Τα μέλη αυτά ορίσθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2.4 του ν. 3785/2009 (Α’ 138), από το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα από τα μέλη ορίσθηκε καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) και ένα καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), ενώ ως μέλος ορίσθηκε, ex officio, και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής.