Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

  • Ψωμάκια

    Η συγκέντρωση λίπους στο σώμα κατά τόπους, π.χ. στο πλάι των γοφών ή τη μέση.