Το Πνεύμα των Χριστουγέννων - A Christmas Carol ή Scrooge (1951)

24.12.2008