Δευτέρα 23

23.12.2013
Μην περιμένετε να συμφωνήσουν όλοι μαζί σας, ούτε ότι η μέρα θα κυλήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Κινηθείτε ανάλογα κι εσείς.
Μην περιμένετε να συμφωνήσουν όλοι μαζί σας, ούτε ότι η μέρα θα κυλήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Κινηθείτε ανάλογα κι εσείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ