Κυριακή 1

01.12.2013
Κάποιος που θέλει να δανειστεί κάτι από εσάς θα σας βγάλει το κτητικό σας.
Κάποιος που θέλει να δανειστεί κάτι από εσάς θα σας βγάλει το κτητικό σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ