Κυριακή 15

15.12.2013
Επικοινωνία είναι η μαγική λέξη της ημέρας. Ακόμα κι αν κάτσετε στο σπίτι, το τηλέφωνο θα πάρει φωτιά.
Επικοινωνία είναι η μαγική λέξη της ημέρας. Ακόμα κι αν κάτσετε στο σπίτι, το τηλέφωνο θα πάρει φωτιά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ