Πότε υπάρχει εξωμήτριος κύηση;

27.02.2017
Μάθε πότε συμβαίνει και τι πρέπει να κάνεις αν υποψιάζεσαι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Υπό κανονικές συνθήκες το γονιμοποιημένο ωράριο χρειάζεται περίπου 7 ημέρες για να φτάσει στην κοιλότητα της μήτρας και ύστερα εμφυτεύεται στο ενδομήτριο. Αν για κάποιους λόγους το ωράριο δεν φτάσει στην κοιλότητας της μήτρας, τότε υπάρχει εξωμήτριος κύηση, δηλαδή το κύημα βρίσκεται έξω από την κοιλότητα της μήτρας και συνήθως μέσα στις σάλπιγγες.

Στην περίπτωση αυτή το κύημα σπάνια επιβιώνει, γιατί δεν εφοδιάζεται αρκετά με αίμα και δεν προστατεύεται από τα τοιχώματα της μήτρας. Έτσι κάποια στιγμή παρατηρούνται δυνατοί πόνοι που τους ακολουθούν αιμορραγίες και αποβολή του κυήματος.

Επειδή όμως στα πρώτα στάδια η εξωμήτριος κύηση μοιάζει απολύτως με τη φυσιολογική, μόνον ο προγεννητικός έλεγχος –και ειδικά το πρώτο υπερηχογράφημα– μπορεί να αποκαλύψει το είδος της κύησης κι αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι.