Οι σεφ μπορούν πραγματικά να επιδράσουν στη φύση και το περιβάλλον

23.08.2022
Οι σεφ μπορούν πραγματικά να επιδράσουν στη φύση και το περιβάλλον
Η μείωση και η επανεξέταση των αποβλήτων των τροφίμων μπορεί να επιτευχθεί και το πρόβλημα της σπατάλης μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμη και στις κουζίνες των εστιατορίων, αλλάζοντας το αποτύπωμα των τροφίμων που προσφέρουν, με τρόπο θετικό τόσο για τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες αλλά και το περιβάλλον, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Ητροφή, όπως γνωρίζουμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το σπαταλάμε. Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων, που παράγονται στον κόσμο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, χάνεται ή πετιέται κάθε χρόνο. Η αντιμετώπιση του βουνού των διατροφικών απορριμμάτων μπορεί να φαίνεται κάτι αδύνατο αλλά τι θα λέγατε αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα τρόφιμα για να δημιουργήσουμε περισσότερα τρόφιμα;

Η συνέχεια στο itrofi.gr