Σωστές διατροφικές συνήθειες κατά την εφηβεία

18.01.2022
Σωστές διατροφικές συνήθειες κατά την εφηβεία
Κατά την εφηβεία το άτομο αποκτά την ευθύνη της υγείας του και τις συνήθειες που θα ισχύσουν κατά την ενήλικο ζωή του και θα καθορίσουν την ποιότητά της. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σωστή διατροφή και η παγίωση ανάλογης διατροφικής συμπεριφοράς.

Ησημασία της εφαρμογής ενός υγιεινού και σωστού διατροφικού προγράμματος κατά την εφηβική ηλικία είναι μεγάλη και οι λόγοι που υπαγορεύουν την σωστή διατροφή σχετίζονται άμεσα με την υγεία του εφήβου σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του.

H συνέχεια στο itrofi.gr