Σάββατο 14

14.12.2013
Υπευθυνότητα και ρεαλισμός συνδυάζονται με τόλμη και αισιοδοξία. Αυτά είναι τα συστατικά της επικείμενης επιτυχίας σας.
Υπευθυνότητα και ρεαλισμός συνδυάζονται με τόλμη και αισιοδοξία. Αυτά είναι τα συστατικά της επικείμενης επιτυχίας σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ