Κυριακή 22

22.12.2013
Με τη Σελήνη στην Παρθένο, θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά σας ή να επιδιώξετε μια ερωτική συνάντηση.
Με τη Σελήνη στην Παρθένο, θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο με τα παιδιά σας ή να επιδιώξετε μια ερωτική συνάντηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ