Σάββατο 28

28.12.2013
Μην παρασύρεστε από στιγμιαίες παρορμήσεις όταν πρόκειται για αποφάσεις με μακροχρόνιες συνέπειες.
Μην παρασύρεστε από στιγμιαίες παρορμήσεις όταν πρόκειται για αποφάσεις με μακροχρόνιες συνέπειες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ