Σάββατο 23

23.11.2013
Αφροδίτη και Κρόνος σάς βοηθούν να πείσετε ευκολότερα τους συνομιλητές σας. Ισχυρά πρόσωπα θα σας βοηθήσουν.
Αφροδίτη και Κρόνος σάς βοηθούν να πείσετε ευκολότερα τους συνομιλητές σας. Ισχυρά πρόσωπα θα σας βοηθήσουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ