Μηδενική ανοχή στο φαινόμενο της κακοποίησης του παιδιού

07.02.2022
Μηδενική ανοχή στο φαινόμενο της κακοποίησης του παιδιού
Στο Σωματείο Ελίζα μας προτρέπουν με πάθος: Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην προώθηση του έργου μας και του μηνύματος μας για την εξάλειψη της βίας στα παιδιά

Λίγα λόγια για το Eliza - Εταιρεία κατά της κακοποόιησης των παιδιών

Το Σωματείο Eliza – Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού εργάζεται για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και τον πρώιμο εντοπισμό των περιστατικών με υποψία κακοποίησης του παιδιού. Βασική προτεραιότητα του Eliza είναι να παρέμβει προλαμβάνοντας τις δυσχερείς συνέπειες της κακοποίησης, πριν αυτή σημαδέψει για πάντα την παιδική και αργότερα την ενήλικη ζωή του ατόμου.


Για τους σκοπούς του, το Eliza, με έτος ίδρυσης το 2008:

  • Έχει ιδρύσει 2 νοσοκομειακές μονάδες για την ασφάλεια των παιδιών - 1η Νοσοκομειακή Μονάδα για κακοποιημένα παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, υπό τη Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική. 2η Νοσοκομειακή Μονάδα στο ΠΓΝ Αττικόν υπό τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική,

  • Έχει εκπαιδεύσει 5.500 επαγγελματίες που εργάζονται για την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών με υποψία κακοποίησης - ιατρούς, νοσηλευτές, δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς.

  • Εκπαιδεύει παιδιά στο AΣΦΑΛΕΣ ΑΓΓΙΓΜΑ, μέσα από την εκπόνηση του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού).

  • Διενεργεί Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης.

  • Συνεργάζεται με φορείς και οργανώσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στο παιδί και με τους οποίους βρισκόμαστε στο ίδιο σύστημα αξιών και στόχων. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και τη UNICEF είναι δύο από αυτούς.

Περισσότερα για το Eliza στο www.eliza.org.gr