Η κόκκινη τούφα της L'Oréal ενάντια στο AIDS

07.12.2013
Εδώ και περίπου 12 χρόνια, η L'Oréal Professionnel παγκοσμίως έχει εγκαινιάσει το πρόγραμμα Kοινωνικής Eυαισθησίας «Hairdressers Against AIDS» (“Kομμωτές Eνάντια στο AIDS”) σε συνεργασία με την Unesco. Το πρόγραμμα αυτό, έχει ως σκοπό την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση του κοινού ως προς την μάστιγα του ιού καθώς η γνώση που όλοι έχουμε γύρω από το θέμα είναι συνήθως ελλιπής. Οι κομμωτές-συνεργάτες της L'Oréal Professionnel ανά τον κόσμο γίνονται το δυναμικό δίκτυο ενημέρωσης: Εκπαιδεύονται με ειδικό ενημερωτικό kit από το τμήμα Εκπαίδευσης της L'Oréal Professionnel για να μεταφέρουν το πολύ σημαντικό μήνυμα πως το AIDS… που σκοτώνει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια ανθρώπους, προλαμβάνεται με την πρόληψη, αρκεί να υπάρχει η σωστή γνώση. Ο ρόλος των κομμωτών στη μεταφορά αυτού του μηνύματος είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς οι πελάτες-καταναλωτές εμπιστεύονται απόλυτα τον κομμωτή τους, του ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζονται μαζί του κάποια μυστικά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η L'Oréal Professionnel έχει ήδη εκπαιδεύσει 400.000 κομμωτές σε 35 χώρες. Στόχος είναι η ενημέρωση των κομμωτών και η επαγρύπνηση του Ελληνικού κοινού και κυρίως των νεαρών ηλικιακών ομάδων για την σωστή πρόληψη από την τόσο τρομερή αυτή ασθένεια.

Εδώ και περίπου 12 χρόνια, η L'Oréal Professionnel παγκοσμίως έχει εγκαινιάσει το πρόγραμμα Kοινωνικής Eυαισθησίας «Hairdressers Against AIDS» (“Kομμωτές Eνάντια στο AIDS”) σε συνεργασία με την Unesco. Το πρόγραμμα αυτό, έχει ως σκοπό την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση του κοινού ως προς την μάστιγα του ιού καθώς η γνώση που όλοι έχουμε γύρω από το θέμα είναι συνήθως ελλιπής. Οι κομμωτές-συνεργάτες της L'Oréal Professionnel ανά τον κόσμο γίνονται το δυναμικό δίκτυο ενημέρωσης: Εκπαιδεύονται με ειδικό ενημερωτικό kit από το τμήμα Εκπαίδευσης της L'Oréal Professionnel για να μεταφέρουν το πολύ σημαντικό μήνυμα πως το AIDS… που σκοτώνει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια ανθρώπους, προλαμβάνεται με την πρόληψη, αρκεί να υπάρχει η σωστή γνώση. Ο ρόλος των κομμωτών στη μεταφορά αυτού του μηνύματος είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς οι πελάτες-καταναλωτές εμπιστεύονται απόλυτα τον κομμωτή τους, του ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζονται μαζί του κάποια μυστικά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η L'Oréal Professionnel έχει ήδη εκπαιδεύσει 400.000 κομμωτές σε 35 χώρες. Στόχος είναι η ενημέρωση των κομμωτών και η επαγρύπνηση του Ελληνικού κοινού και κυρίως των νεαρών ηλικιακών ομάδων για την σωστή πρόληψη από την τόσο τρομερή αυτή ασθένεια.