Πειρασμός: Μπεχλούλ-Μπιχτέρ τρελαίνονται για όσα ξέρει ο Μπεσίρ

21.12.2011
Ο Μπεχλούλ και η Μπιχτέρ κυριεύονται από τον πανικό και απελπίζονται, όταν μαθαίνουν ότι ο Μπεσίρ γνωρίζει

Ο Μπεχλούλ και η Μπιχτέρ κυριεύονται από τον πανικό και απελπίζονται, όταν μαθαίνουν ότι ο Μπεσίρ γνωρίζει την απαγορευμένη σχέση τους. Τότε η Μπιχτέρ, αρχίζει να του ασκεί πιέσεις για να τον κάνει να σωπάσει. Την ίδια στιγμή, ο Χιλμί Ονάλ ανακαλύπτει τη «φωλιά» του Μπεχλούλ και αρχίζει να ψάχνει για αποδείξεις που θα εκθέσουν τους Ζιγιαγκίλ.

Ο Αντνάν ικανοποιείται με το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνει ο Μπεχλούλ στον Μπεσίρ, όμως η μεταφορά του Μπεσίρ σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, μεγαλώνει την ανησυχία της Μπιχτέρ και αρχίζει να γίνεται επιθετική προς τον Αντνάν. Ο Μπεχλούλ κάνει έναν απολογισμό των όσων έχει ζήσει, μέχρι τώρα στο σπίτι και καταλήγει στο να πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα σημάνουν την έναρξη μιας καινούργιας εποχής για την οικογένεια Ζιγιαγκίλ.