Ποιότητα ζωής

06.08.2008
Το 1879, ο Ιωάννης Μπουτάρης, ένας επιχειρηματίας με όραμα την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της ποιότητας της ελληνικής οινοποίησης, ιδρύει στη Νάουσσα την εταιρεία Μπουτάρη με την επωνυμία «Ι. Μπουτάρης & Υιός».

Το 1879, ο Ιωάννης Μπουτάρης, ένας επιχειρηματίας με όραμα την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της ποιότητας της ελληνικής οινοποίησης, ιδρύει στη Νάουσσα την εταιρεία Μπουτάρη με την επωνυμία «Ι. Μπουτάρης & Υιός». Την εταιρεία, που έμελλε να θέσει τη βάση της ελληνικής οινοποιίας και να ταυτίσει εν πολλοίς μ αυτήν τ όνομά της, χτίζοντας με όραμα, αλλά και συνέπεια, μία ελληνική οινοποιητική παράδοση, με στόχο πάντα τον παγκόσμιο καταναλωτή και τον πιστό οπαδό της υψηλής τέχνης της οινοποίησης.

Η Μπουτάρη Οινοποιητική, επωνυμία με την οποία δραστηροποιείται σήμερα μέσα στον ευρύτερο Ομιλο Μπουτάρη, αξιοποιεί αυτή την πολύτιμη κληρονομιά ως εφαλτήριο για μια επάξια και δυναμική ανάπτυξη μέσα στον ελληνικό και στον παγκόσμιο οινολογικό χάρτη.