Ο Γιάννης Παππάς "μελετά" τον Βενιζέλο

10.11.2008
Η προσωπική γνωριμία του γλύπτη και η γοητεία του μεγάλου πολιτικού ηγέτη αποτέλεσαν τις αφετηρίες για μια μακρά πορεία μελέτης του Παππά επάνω στο θέμα Ελευθέριος Βενιζέλος.

"Γιάννης Παππάς, Σπουδές για τον Ελευθέριο Βενιζέλο" είναι ο τίτλος της ενδιαφέορυσας έκθσης που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Μουσείο Μπενάκη. Η προσωπική γνωριμία του γλύπτη και η γοητεία του μεγάλου πολιτικού ηγέτη αποτέλεσαν τις αφετηρίες για μια μακρά πορεία μελέτης του Παππά επάνω στο θέμα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Από το 1963 έως το 1989 ο γλύπτης δημιούργησε τέσσερις ανδριάντες και μία προτομή: Ηράκλειο 1963, Αθήνα 1969, Θεσσαλονίκη 1977, Βουλή των Ελλήνων 1989, Υγειονομική Σχολή Αθηνών 2002. Από την προετοιμασία των γλυπτών αυτών θα εκτεθούν σχέδια και προπλάσματα στην έκθεση με στόχο να ανασυντεθεί η καλλιτεχνική προσέγγιση του γλύπτη και τα βήματα τού έως την ολοκλήρωση των έργων αυτών που αποδίδουν το καθένα ξεχωριστά τα στοιχεία της προσωπικότητας του Βενιζέλου που ο Παππάς επέλεξε να προβάλει.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Μουσείο Μπενάκη, η διάρκεια της θα είναι 20 Νοεμβρίου του 2008 έως 25 Ιανουαρίου 2009 στο Κτήριο της Οδού Πειραιώς 138.
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η κυρία Λίλη Πεζανού.

Το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνδιοργανώνουν Συμπόσιο στις 21 και 22 Νοεμβρίου με θέμα «Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική», Κτήριο της Οδού Πειραιώς 138.

Το Συμπόσιο έχει στόχο να παρουσιάσει τα νέα πολιτιστικά στοιχεία που αναδείχθηκαν κατά την περίοδο Βενιζέλου 1910-1936, στοιχεία που βασίστηκαν στην πολιτική νεωτερικότητα που ενέπνευσε ο ίδιος ο Βενιζέλος αλλά και η ευρύτερη παράταξη που αυτός συγκρότησε και ηγήθηκε. Το Συμπόσιο διαιρείται δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την θεσμική διάσταση και η δεύτερη ενότητα αφορά την καλλιτεχνική δημιουργία της περιόδου και εξετάζει: εικαστικά, λογοτεχνία και κινηματογράφο, μουσική παιδεία και τραγούδια με θέμα τον Βενιζέλο.


Μουσείο Μπενάκη : Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα, Τηλ. 210 34 53 111
Εκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, Γιάννης Παππάς. Σπουδές για τον Ελευθέριο Βενιζέλο