Αυτόματη γραφή : ερευνώντας το ασυνείδητο

02.05.2001
Σύμφωνα με ψυχικούς ερευνητές, είναι η γραφή κατά την οποία ο γράφων αντλεί πληροφορίες από το ασυνείδητο ή μέσω εξωαισθητήριας αντίληψης. Μερικά άτομα έχουν την εμπειρία μίας ειδικής αίσθησης στα χέρια ή τις παλάμες.
Σύμφωνα με ψυχικούς ερευνητές, είναι η γραφή κατά την οποία ο γράφων αντλεί πληροφορίες από το ασυνείδητο ή μέσω εξωαισθητήριας αντίληψης. Μερικά άτομα έχουν την εμπειρία μίας ειδικής αίσθησης στα χέρια ή τις παλάμες.
Η αυτόματη γραφή χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά με το φυσιολογικό τρόπο γραφής και έχει ως συνέπεια πολλές λέξεις να ενώνονται μεταξύ τους. Το κείμενο έχει μεγαλύτερη έκταση από ό,τι το κανονικό κείμενο του γράφοντος.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ψυχίατροι και ψυχολόγοι που υποστήριζαν αυτή την άποψη άρχισαν να χρησιμοποιούν την αυτόματη γραφή για να ερευνήσουν τις διανοητικές διαταραχές του ασυνείδητου νου. Έκτοτε, η αυτόματη γραφή έχει βοηθήσει άτομα να φέρουν στην επιφάνεια συγκρούσεις του παρελθόντος, τις οποίες μέχρι τότε δεν είχαν μπορέσει να εκφράσουν.
(Lexitel)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ