Τι είναι η Αύρα...

09.03.2001
Αόρατη ζωτική ενέργεια, η οποία εκπέμπεται από κάθε τι στη φύση: ορυκτά, φυτά, ζώα και ανθρώπους. Προερχόμενη από την ελληνική λέξη "αέρας", η αύρα δεν είναι ορατή με φυσιολογική όραση, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της διόρασης σαν ένα φωτοστέφανο.
Αόρατη ζωτική ενέργεια, η οποία εκπέμπεται από κάθε τι στη φύση: ορυκτά, φυτά, ζώα και ανθρώπους. Προερχόμενη από την ελληνική λέξη "αέρας", η αύρα δεν είναι ορατή με φυσιολογική όραση, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της διόρασης σαν ένα φωτοστέφανο.
Αυτή η ζωτική ενέργεια, η οποία εμφανίζεται σε μία σειρά χρωμάτων και εκπέμπεται από το σώμα, μπορεί τώρα να αποκαλυφθεί και να μετρηθεί με ειδικές τεχνικές. Οι διορατικοί βλέπουν την αύρα σαν να εκτείνεται και να διεισδύει στο ανθρώπινο σώμα. Τα συναισθήματα εκδηλώνονται με διάφορα και ποικίλα χρώματα, ενεργειακές φόρμες ή ρήγματα, καθώς και με κηλίδες άλλοτε ξεκάθαρες και άλλοτε ασαφείς. Δύο διαφορετικοί διορατικοί δεν βλέπουν την ίδια αύρα.
Οι ερμηνείες των χρωμάτων που διακρίνονται στην αύρα ποικίλλουν σημαντικά. Φαίνεται οτι η αύρα παρουσιάζει συνεχείς διακυμάνσεις και οτι υπάρχουν διάφορα χρώματα που αντανακλούν αυτές τις διακυμάνσεις.
(Lexitel)