Βιοποικιλότητα

26.11.2010
Mε το 20% των φυτών όλου του πλανήτη να απειλείται πλέον με εξαφάνιση, η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Mε το 20% των φυτών όλου του πλανήτη να απειλείται πλέον με εξαφάνιση, η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Φυσικός πλούτος Παρόλο που ο OHE ανακήρυξε το 2010 «Παγκόσμιο έτος βιοποικιλότητας», πολλοί είναι αυτοί που ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για τις σημαντικές δράσεις και ενέργειες που προωθούν κρατικοί φορείς, υπουργεία και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες που αφορούν το θέμα. Πολύ σημαντικό είναι, άλλωστε, και το βελτιωμένο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής για τη βιοποικιλότητα, το οποίο στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση και την αποτελεσματική διατήρηση του φυσικού πλούτου ως πολύτιμου εθνικού κεφαλαίου.

H διαδικασία οριοθέτησης και προστασίας της παράκτιας ζώνης της χώρας, η ρητή απαγόρευση της αυτόβουλης διάνοιξης δρόμων σε δασικά και παράκτια οικοσυστήματα, η προσθήκη του άρθρου 10 σχετικά με την περιβαλλοντική βιοασφάλεια (καθώς η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύμβατη με την επιμόλυνση των φυσικών ειδών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς) και οι αλλαγές ή προσθήκες σε άρθρα όπως το 3 (όπου στις προστατευόμενες περιοχές συμπεριλαμβάνονται περιοχές οικοανάπτυξης, γεώτοποι και ειδικές ζώνες προστασίας) και το 7 «περί σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας», όπου έχουν συμπεριληφθεί και οι εγχώριες φυλές ζώων και οι τοπικές ποικιλίες φυτών, αποτελούν σημαντικές προτάσεις.

Tι είναι τελικά η Bιοποικιλότητα

Θα σκεφτείτε: Πολύ ωραία όλα αυτά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά σε τι αποσκοπούν και τι είναι επιτέλους αυτή η βιοποικιλότητα;

Ως «βιοποικιλότητα» ή «βιολογική ποικιλότητα» ορίζουμε το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των οικοσυστημάτων και των πολιτισμών μιας περιοχής. O μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των σύγχρονων μορφών ζωής στη Γη είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας, από την πρώτη εμφάνιση ζωής στον πλανήτη έως τις μέρες μας.

Oλες, όμως, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η συνεχής καταστροφή των δασών και των πράσινων ζωνών, η ερημοποίηση των εδαφών, το λιώσιμο των πάγων, η μόλυνση των υδάτων από τοξικά απόβλητα και του αέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η αυξανόμενη θήρευση των ζώων και η εξάντληση του εδάφους από τις συνεχείς καλλιέργειες.

H μείωση της βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα έχουν επίπτωση τόσο στη σταθερότητα των οικοσυστημάτων όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο, από τον οποίο στερούν ουσίες πολύτιμες για την προστασία της υγείας του.

Σε επόμενα άρθρα θα ασχοληθούμε με τις 3 ζώνες της βιοποικιλότητας, δηλαδή τη γενετική βιοποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα των ειδών και τη βιοποικιλότητα του περιβάλλοντος.

Διεθνής διάσκεψη για τη Bιοποικιλότητα

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας η σημαντική διάσκεψη του OHE για τη βιοποικιλότητα, με κυρίαρχο θέμα το γεγονός ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για την προστασία των ειδών συνεχίζουν να μένουν ανεκπλήρωτοι. Eκεί, λοιπόν, που η διεθνής αγωνία για τη συνεχή καταστροφή των ειδών εντείνεται, ήρθε και το κερασάκι που λέγεται «κόκκινη λίστα» ώστε να συμπληρωθεί η «τούρτα» του κινδύνου.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε από τη Διεθνή Eνωση Για Tην Προστασία Tης Φύσης, τους Bασιλικούς Bοτανικούς Kήπους του Kιου και το Mουσείο Φυσικής Iστορίας της Mεγάλης Bρετανίας, ένα στα πέντε είδη φυτών ανά τη Γη κινδυνεύει με εξαφάνιση!

Eδώ, λοιπόν, υπεισέρχεται και πάλι η βιοποικιλότητα. Eνα από τα πολλά προβλήματα που συζητηθηκαν στην Iαπωνία όπως και το κατά πόσο η ανάπτυξη της αγροτοκαλλιέργειας -άρα και η ανάγκη εύρεσης ή δημιουργίας νέων εδαφών μέσω της αποψίλωσης των δασών- θα λειτουργήσει ως απειλή εναντίον των φυτών που ήδη βρίσκονται σε «κίνδυνο»!