Μετρητής αισιοδοξίας: Ποιό είναι το σκορ σου;

25.07.2013
Αισιόδοξη, ρεαλίστρια ή απαισιόδοξη; Σε πιοιά κατηγορία ανήκεις;