Με τη λάμψη του Βυζαντίου

16.09.2008
Ευφάνταστες βραδινές και όχι μόνο δημιουργίες, με πρωτοποριακές φόρμες, και παράδοξες μείξεις υλικών που παραπέμπουν στη βυζαντινή τέχνη.

Ευφάνταστες βραδινές και όχι μόνο δημιουργίες, με πρωτοποριακές φόρμες, και παράδοξες μείξεις υλικών που παραπέμπουν στη βυζαντινή τέχνη.