Δράκος

01.12.2008
Ο μήνας του Ποντικού έχει και θετικές και αρνητικές επιρροές. Έτσι, ενώ τα άτομα στο εργασιακό και το φιλικό περιβάλλον σας ενισχύουν τα βήματά σας στα επαγγελματικά δείχνοντας την εκτίμησή τους απέναντί σας, η στάση τους σας δημιουργεί και έντονο άγχος, αφού πρέπει να φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Μην ανησυχείτε. Ο προγραμματισμός και ο σωστός χειρισμός του χρόνου θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε. Όσοι ανήκετε στο στοιχείο του Νερού προσπαθήστε να ελέγξτε την ανησυχία και να ισορροπήσετε συναισθηματικά, ώστε να απαλλαχτείτε και από ψυχοσωματικές ταλαιπωρίες. Όσοι ανήκετε στο στοιχείο του Ξύλου δέχεστε ιδιαίτερα θετική επιρροή σε θέματα αυτογνωσίας, μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε σεμινάρια στον τομέα αυτό. Τέλος, όσοι ανήκετε στο στοιχείο της Γης θα επικεντρωθείτε στα οικονομικά και στη βελτίωσή τους, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευθείτε κάνοντας επενδύσεις.
Ο μήνας του Ποντικού έχει και θετικές και αρνητικές επιρροές. Έτσι, ενώ τα άτομα στο εργασιακό και το φιλικό περιβάλλον σας ενισχύουν τα βήματά σας στα επαγγελματικά δείχνοντας την εκτίμησή τους απέναντί σας, η στάση τους σας δημιουργεί και έντονο άγχος, αφού πρέπει να φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Μην ανησυχείτε. Ο προγραμματισμός και ο σωστός χειρισμός του χρόνου θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε. Όσοι ανήκετε στο στοιχείο του Νερού προσπαθήστε να ελέγξτε την ανησυχία και να ισορροπήσετε συναισθηματικά, ώστε να απαλλαχτείτε και από ψυχοσωματικές ταλαιπωρίες. Όσοι ανήκετε στο στοιχείο του Ξύλου δέχεστε ιδιαίτερα θετική επιρροή σε θέματα αυτογνωσίας, μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε σεμινάρια στον τομέα αυτό. Τέλος, όσοι ανήκετε στο στοιχείο της Γης θα επικεντρωθείτε στα οικονομικά και στη βελτίωσή τους, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευθείτε κάνοντας επενδύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ