Κυριακή 1

01.12.2013
Σκεφτείτε το καλά πριν δείξετε τυφλή εμπιστοσύνη σε κάποιον.
Σκεφτείτε το καλά πριν δείξετε τυφλή εμπιστοσύνη σε κάποιον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ