Ι-Τσινγκ

10.03.2001
Το Ι-Τσινγκ (I Ching ή Βιβλίο των αλλαγών) είναι ένα από τα αρχαιότερα κείμενα κινέζικης σοφίας, το οποίο συχνά ήταν σημείο αναφοράς για τους μάντεις που έδιναν χρησμούς.
Το Ι-Τσινγκ (I Ching ή Βιβλίο των αλλαγών) είναι ένα από τα αρχαιότερα κείμενα κινέζικης σοφίας, το οποίο συχνά ήταν σημείο αναφοράς για τους μάντεις που έδιναν χρησμούς.
Το Ι-Τσινγκ αντιπροσωπεύει μία ολόκληρη φιλοσοφία που βασίζεται στην ιδέα ενός ενοποιημένου και κυκλικού σύμπαντος, στο οποίο το μέλλον εκδηλώνεται βάσει σταθερών νόμων και αριθμών. Δεν υπάρχει "σύμπτωση" ή "τυχαιότητα" αλλά μόνο αιτιότητα.
Το Ι-Τσινγκ, το οποίο είχε κυρίαρχη επιρροή στην κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης της Κίνας, δεν δίνει οριστικές απαντήσεις αλλά ωθεί τον αναζητητή να ενδοσκοπεί για να βρει τις απαντήσεις. (Lexitel)