Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει το πρώτο του διεθνές συνέδριο

24.05.2017
To Ινστιτούτο Διασφάλισης και Αναβάθμισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση (ΙΔΑΠΕ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνει στις 26 Μαΐου 2017 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το πρώτο του διεθνές συνέδριο: «1st IQAEE International Conference on Quality Assurance and Enhancement of Higher Education».

Κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο θα είναι η Πρόεδρος του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, ενώ στο συνέδριο θα παρευρεθούν και ως ομιλητές, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό.

Ευρύτερος στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειρίας ως προς την εφαρμογή της διασφάλισης της ποιότητας σε όλους τους τομείς της ανώτερης εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων θα αναλυθούν θέματα όπως η διασφάλιση ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση, τη διασυνοριακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Θα συζητηθούν επίσης οι μελλοντικές προσκλήσεις στη διασφάλιση της ποιότητας και η ακαδημαϊκή ελευθερία σε σχέση με την διασφάλιση και έλεγχο της ποιότητας.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει τους ακόλουθους ομιλητές:
Ulf-Daniel Ehlers (Vice-President of the Baden-Württemberg Cooperative State University and Vice President of the European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE)
Mark Frederiks (Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders - NVAO and European Consortium for Accreditation in Higher Education - ECA)
Piet Henderikx (Senior Executive Advisor and Former Secretary General of the European Association of Distance Teaching Universities – EADTU)
Paula Ranne (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA), George Ubachs (European Association of Distance Teaching Universities - EADTU)
Ana Guerrero Roldán (TESLA Project, Open University of Catalunya)
Charalambos Vrasidas, Director of CARDET and Associate Dean of Distance Learning, University of Nicosia
Denis Berthiaume (University of Applied Sciences and Arts Western, Switzerland)
David Edgar (Glasgow Caledonian University, Scotland)
Achilles Emilianides, IQAEE Vice President and Dean of the School of Law, University of Nicosia

Το Ινστιτούτο Διασφάλισης και Αναβάθμισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση - ΙΔΑΠΕ (Institute for Quality Assurance and Enhancement of Education – IQAEE) έχει ως βασικό στόχο την έρευνα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων σε θέματα ποιότητας στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ανώτερη εκπαίδευση.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, αντίστοιχα, ενώ συν-διευθυντές του Ινστιτούτου είναι η Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Δρ Χριστίνα Ιωάννου και ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Οδυσσέας Χρίστου.

www.unic.ac.cy