Ο ουρανός του Φεβρουαρίου

01.02.2017

Φεβρουάριος 2017

Αναλυτικά, η θέση των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος στο ζωδιακό κύκλο, οι όψεις που σχηματίζουν μεταξύ τους, καθώς και η επιρροή του φεγγαριού. Από τον Κώστα Λεφάκη

Θετικές όψεις

3/2 Ήλιος με Αφροδίτη
4/2 Ερμής με Ποσειδώνα
9/2 Ήλιος με Ουρανό
10/2 Ερμής με Αφροδίτη
11/2 Ήλιος με Δία
14/2 Ήλιος με Κρόνο
21/2 Ήλιος με Άρη
21/2 Αφροδίτη με Δία
22/2 Ήλιος με Πλούτωνα
28/2 Ερμής με Πλούτωνα

ΤΥΧΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ:
3, 4, 5, 10,14, 16, 20, 21, 24, 28

Αρνητικές όψεις

1/2 Ερμής με Ουρανό
2/2 Ερμής με Δία
8/2 Ερμής με Κρόνο
11/2 Σελήνη με Ήλιο
12/2 Ήλιος με Πλούτωνα
17/2 Αφροδίτη με Δία
18/2 Αφροδίτη με Ποσειδώνα
20/2 Άρης με Ποσειδώνα
25/2 Ήλιος με Δία
26/2 Ήλιος με Σελήνη
27/2 Άρης με Δία

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 27