Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

  • Ομπρέ (obre)

    Τεχνική βαφής των μαλλιών όπου το χρώμα ανοίγει σταδιακά από το μέσο του μήκους προς τις άκρες.