Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

  • Ξάνθισμα

    Η διαδικασία αλλαγής του χρώματος της τρίχας στο πρόσωπο ή το σώμα προκειμένου να μην διακρίνεται έντονα.