Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

  • Φράντζα

    Είδος κουρέματος όπου το μπροστινό τμήμα κόβεται πιο κοντό σε σχέση με τα υπόλοιπα μαλλιά με αποτέλεσμα να πέφτει ελεύθερο στο μέτωπο καλύπτοντας ένα μέρος του, τυπικά μέχρι το ύψος των φρυδιών.