ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CARANDRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK

1 Δευτέρα

Ο ενθουσιασμός σας να τα κάνετε όλα όπως έχετε σχεδιάσει μπορεί να παρερμηνευτεί ως υπέρμετρος εγωισμός. Χαμηλώστε τους τόνους.